Arbetsgivare

Rusta och matcha – vad är det, och hur kommer du in i bilden?

Rusta och matcha är en insats från Arbetsförmedlingen som syftar till att använda privata aktörer för att hjälpa människor ut i arbete. Vi i Talentbyrån, som en leverantör av Rusta och matcha, träffar våra deltagare veckovis, lär känna dem och deras förmågor och skapar ett personligt program – med målet att hitta ett lämpligt jobb. Våra deltagares bakgrund varierar mycket – vissa har lång arbetslivserfarenhet, vissa har precis avslutat en utbildning och för vissa så handlar det om att få det första jobbet i ett nytt hemland. Vi stöter på människor med driv, erfarenhet och arbetslust – men många saknar kontakter.

Det är här vi – och du – kommer in i bilden. Vi har lång erfarenhet av rekrytering och matchning inom privata företag, vi förstår att både människan och kunskaperna spelar roll i en lyckad anställning. Om vi får veta vilka behov ditt företag har, så kan vi göra ett urval och hitta lämpliga kandidater till dig. Du får en motiverad och förberedd anställd, och dessutom en nära kontakt och uppföljning med Talentbyrån så att den första tiden blir bra för både den anställde och er.

Existerar verkligen win-win?

Vi kommer nog alla ihåg hur viktigt det var att få in en första fot i arbetslivet. Hur det kändes att ”vara på väg” och att få lära känna nya människor och utvecklas i sitt arbete. För våra deltagare kan steget ut i arbete betyda extra mycket – stolthet, att känna sig inkluderad i samhället och en glädje över att få visa vad man kan. Som företagare kan du spela en stor roll i detta, och samtidigt få en dedikerad och motiverad anställd. Vi arbetar för att skapa denna win-win, och vi hoppas du vill vara med!

Praktik

För deltagare som behöver ökad arbetslivserfarenhet eller starkare yrkeskompetens kan en praktikperiod vara lämplig. Praktikperiodens längd beror på hur arbetet ser ut hos just dig, och avgörs från fall till fall. Under praktikperioden kan vi göra regelbundna besök för att coacha praktikanten och ha en nära avstämning med dig. Vi vill att matchningen ska bli så bra som möjligt och hoppas att praktiken leder till en bra rekrytering.